+421 905 164 957

Poisťovacie služby

  • Komplexné poisťovacie služby pre firemných a privátnych klientov, obce, školy, združenia a neziskové organizácie a pod.
  • Správa a audit existujúcich poistných zmlúv
  • Pomoc a asistencia pri riešení poistných udalostí – od nahlásenia až k záverečnej správe
  • Služby v oblasti poskytovania hypotekárnych a spotrebných úverov, leasingu